Privacyverklaring Inside Wisdom

Inside Wisdom vindt het belangrijk dat jouw persoonlijke informatie vertrouwelijk en volgens de wettelijke richtlijnen wordt behandeld. Hieronder, in deze privacy verklaring, ga ik in op welke en waarom ik gegevens verwerk en hoe ik dat doe.

Ik verwerk je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van de diensten en/of omdat je deze gegevens zelf hebt verstrekt.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is Jessica Versluijs, eigenaar van Inside Wisdom, gevestigd in Amsterdam ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32170766.

Inhoud AVG en de Persoonsgegevens:
1. Doel van verwerking
2. Verwerken van persoonsgegevens
3. Welke persoonsgegevens verzamel ik
4. Waarvoor gebruik ik je gegevens
5. Met wie deel ik jouw gegevens
6. Beveiliging persoonsgegevens
7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die Inside Wisdom gebruikt
8. Social Media
9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
10. Hoe beveilig ik je persoonsgegevens
11. Bewaartermijnen
12. Rechten betrokkene

Persoonsgegevens

1. Doel van verwerking 

Ik gebruik jouw persoonsgegevens enkel om met je in contact te treden (contactgegevens), met je te kunnen communiceren en in het kader van de met jou overeen te komen dienstverlening. Ik gebruik jouw gegevens niet voor andere doeleinden.

Indien je jouw persoonlijke contactgegevens geeft, telefonisch, per email, via de website of anderszins, dan gebruik ik deze gegevens enkel om met jou in contact te treden en met jou te communiceren. Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan worden de gegevens 6 maanden na ontvangst verwijderd.

2. Verwerken persoonsgegevens

Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan beschik ik over meer persoonsgegevens dan enkel contactgegevens. Deze persoonsgegevens worden enkel gebruikt in het kader van de met jouw overeengekomen dienstverlening en verzamelen alleen die gegevens die in dat verband nodig of nuttig zijn. Zonder jouw toestemming worden je gegevens niet gedeeld met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

3. Welke persoonsgegevens verzamel ik

Wanneer je je via de website aanmeldt voor de nieuwsbrief, je opgeeft voor een gathering, of je gebruik wilt maken van een dienst/product die ik aanbied, dan kan ik vragen naar je voor- en achternaam, mailadres, telefoonnummer, adres en woonplaats.

De website www.insidewisdom.nl wordt beheerd door Jessica Versluijs, de eigenaar van Inside Wisdom en heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via jessica@insidewisdom.nl, dan verwijder ik deze informatie.

4. Waarvoor gebruik ik je gegevens

  • Je voor- en achternaam, telefoonnummer en mailadres gebruik ik om met je te communiceren over de afspraken die we met elkaar maken of om je op de hoogte te houden van mijn activiteiten, een nieuwsbrief of blog via de mail. Deze gegevens worden alleen met jouw goedkeuring toegevoegd aan mijn maillijst.
  • Je voor- en achternaam, mailadres en adresgegevens gebruik ik om je een factuur te sturen wanneer je komt voor een coachingsessie of groepsactiviteit.

5. Met wie deel ik jouw gegevens

Je persoonsgegevens worden opgeslagen op de server van een mailing provider, te weten Mailchimp. De servers van Mailchimp zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Lees hier hoe Mailchimp met de privacy van je gegevens omgaat.

Tevens worden jouw gegevens opgeslagen binnen het boekhoudprogramma Acumulus en lees hier hoe zij omgaan met jouw gegevens en bij Dropbox, lees hier welke privacyverklaring zij hanteren.

6. Beveiliging persoonsgegevens

Er zijn passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die worden verwerkt. In ’t kort, zowel ik als mijn providers VIP Internet en Transip stellen alles in het werk om jouw persoonsgegevens veilig te houden.

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die Inside Wisdom gebruikt

Inside Wisdom brengt met Google Analytics in kaart hoe haar bezoekers de website gebruiken, zodat zij het gebruik van de website kan optimaliseren. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Je bent daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Inside Wisdom gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

8. Social Media

Inside Wisdom maakt het jou graag zo gemakkelijk mogelijk om de content van de website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. Van de volgende social media-kanalen hebben wij de buttons geplaatst, Facebook, LinkedIn en Google+. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan. We helpen je alvast op weg door hieronder de links naar de verschillende privacy verklaringen met je te delen: Facebook LinkedIn Google+

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Inside Wisdom en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar jessica@insidewisdom.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

10. Hoe beveilig ik je persoonsgegevens

Inside Wisdom neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op jessica@insidewisdom.nll

11. Bewaartermijnen 

Inside Wisdom bewaard jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking. We zijn uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moeten we van de Belastingdienst jouw factuurgegevens 7 jaar bewaren.

  • Wanneer jij je uitschrijft voor mails, word je op een uitschrijflijst gezet die NIET meer gemaild wordt. Evenwel blijf je nog maximaal een jaar in het Mailchimp nieuwsbrievensysteem tot ik de uitschrijflijst volledig verwijder.
  • Wanneer je klant bent, worden de facturen met jouw gegevens behandeld met een bewaartermijn volgens de wettelijke verplichtingen.

De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor Inside Wisdom verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

12. Rechten betrokkene 

Ik respecteer jouw privacy rechten en werk eraan mee dat je de in de AVG aan jou toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van jouw persoonsgegevens. Indien je van je rechten gebruik wilt maken kun je hierover contact met me opnemen.

Op de hoogte blijven?

Je vindt het goed dat Inside Wisdom je mailt volgens de AVG en gaat akkoord met de privacy verklaring.